Lietuvių kalbos mokykla “Lobis”

Sėdėjome prie laužo, stebėdami, kaip spragsi malkos. Staiga pasigirdo keistas garsas ir visi krūptelėjo. – Tai paukštis praskrido, – bandė raminti vienas berniukas. – Šitame miške naktį paukščiai neskraido, – atsakiau aš. – O pelėdos, apuokai, šikšnosparniai? – nesutiko kitas. – Šitame miške naktį paukščiai neskraido, – pakartojau. – Skraido tik lobio saugotojai. Kurį laiką … Tęskite Lietuvių kalbos mokykla “Lobis” skaitymą