Džiaugsmas

Prieš dvi dienas važiuoju su sūnumi autobusu Vilniuje. Studentiško amžiaus vaikinas neprašytas užleidžia vietą mums atsisėsti. Penkiametis pažiūri į mane ir reikšmingu balsu sako:

– Matei, kokių mandagių žmonių yra?

#kalbavaikai

Kalbos niuansai

Naujųjų metų išvakarės. Svečiuojamės pas giminaičius provincijoje. Penkiametis grįžta susijaudinęs iš lauko ir pasakoja, kaip jį ir pusbrolius parke išgąsdino paaugliai, svaidantys petardas:

– Kai tie vaikai metė „bambioškes“, mes pabėgom.

Mano teta:

– Ir teisingai. Kai tik matai, kad taip vyksta, tai subinę į rankas ir nešk namo.

Penkiametis:

– Aš tai šakų parsinešiau.

#kalbavaikai

Piratai

Ex-Keturmetis (4+1) šiandien prieš užmigdamas:

– Mama, ar būna gerų piratų?

Aš neužtikrintai:

– Būna.

– Aaaa…. Geri piratai vagia iš blogų žmonių, blogi piratai vagia iš gerų žmonių.

#kalbavaikai

Martino Liuterio tėtis

Prieš porą dienų buvo 500-osios Reformacijos metinės. Evangeliškame darželyje aktyviai aptarinėta tema. Šiandien ex-Keturmetis (tiksliau 4+1)   nulipęs nuo dviračio dalinasi:

– Mama, o Jėzus Kristus buvo Martino Liuterio tėtis?

#kalbavaikai

Planas neįsimylėti

Vakare ex-Keturmetis (tiksliau 4+1) vonioje prieš valydamasis dantis dalinasi:

– Orgentas (draugas iš darželio) nieko neįsimylės. Aš irgi neįsimylėsiu.

– Kodėl tu nieko neįsimylėsi?

– Nes bij…(sustoja ir nepasako iki galo žodžio „bijau“). Nes nenoriu. Mes būsime policininkai.

#kalbavaikai

Pastorius.

Evangeliško darželio vaikai dalyvauja bažnytinėje procesijoje.

Keturmetis:

– Mama, žiūrėk, Dievo žmogus nuėjo, – ir parodo į pastorių.

3,5 metų berniukas:

– Ne, čia Jėzus Kristus buvo.

Trimetis:

– Ne, čia buvo Dievas.

#kalbavaikai

Prašau.

Praėjus pusvalandžiui po to, kai matėme paauglius žaidžiančius policininkus ir nusikaltėlius.

– Mama, kodėl policininkai nepasakė: „Prašau“ kaip liepė nusikaltėliams lipti iš mašinos?

#kalbavaikai