Martino Liuterio tėtis

Prieš porą dienų buvo 500-osios Reformacijos metinės. Evangeliškame darželyje aktyviai aptarinėta tema. Šiandien ex-Keturmetis (tiksliau 4+1)   nulipęs nuo dviračio dalinasi:

– Mama, o Jėzus Kristus buvo Martino Liuterio tėtis?

#kalbavaikai

Planas neįsimylėti

Vakare ex-Keturmetis (tiksliau 4+1) vonioje prieš valydamasis dantis dalinasi:

– Orgentas (draugas iš darželio) nieko neįsimylės. Aš irgi neįsimylėsiu.

– Kodėl tu nieko neįsimylėsi?

– Nes bij…(sustoja ir nepasako iki galo žodžio „bijau“). Nes nenoriu. Mes būsime policininkai.

#kalbavaikai

Pastorius.

Evangeliško darželio vaikai dalyvauja bažnytinėje procesijoje.

Keturmetis:

– Mama, žiūrėk, Dievo žmogus nuėjo, – ir parodo į pastorių.

3,5 metų berniukas:

– Ne, čia Jėzus Kristus buvo.

Trimetis:

– Ne, čia buvo Dievas.

#kalbavaikai

Prašau.

Praėjus pusvalandžiui po to, kai matėme paauglius žaidžiančius policininkus ir nusikaltėlius.

– Mama, kodėl policininkai nepasakė: „Prašau“ kaip liepė nusikaltėliams lipti iš mašinos?

#kalbavaikai

Ką blogai padarė Jėzus Kristus?

Didysis Penktadienis. Rytas. Dar prieš aštuonias. Keturmetis pabunda, pamato mane sėdinčią ir klausia:

– Mama, kodėl sėdi?

– Rašau.

– Ką rašai?

Aš jau noriu atsakyti, bet jis nutraukia mane, ir pareiškia reikšmingu balsu:

– Rytoj Jėzus Kristus nusileis.

– ??? – susitvardžiusi nuo tokio minčių šuolio, klausiu:

– Kas tau sakė?

– Darželyje per susirinkimą ryte.

– Tu džiaugiesi dėl to?

– Nea…

– Kodėl?

Keturmetis susirūpinęs ir suraukta kakta:

– Jėzus Kristus kažką blogai padarė.

– !?? Ką padarė?

– Kada bus Kalėdos?

– Žiemą.

– Aij, žinau, kai bus daug sniego.

Man taip įdomu, ką blogai padarė Jėzus Kristus, kad neleidžiu pabėgti nuo temos:

– Tai ką Jėzus Kristus blogai padarė?

– Jis turėjo nusileisti ir duoti dovanų. Bet nedavė. Vasilijui (darželio auklėtojui).

– !?? O kodėl jis turėjo Vasilijui duoti dovanų?

– Nes senelis Šaltis dovanas duoda vaikams, o Jėzus Kristus suaugusiems.

#kalbavaikaiJeigu ir Tu nori papasakoti, ką kalba Tavo vaikas, parašyk man laišką į jolita.zykute (at) gmail.com