Degančių padangų perdirbimo gamykla Alytuje

Atviras laiškas tiems, kurie užsimerkė

Černobylis Alytuje. 2019.10.16 Foto Loreta Baliukynienė
Deganti padangų perdirbimo įmonė. Alytus. 2019.10.16 Foto Loreta Baliukynienė

Atviras laiškas tiems, kurie užsimerkė. Kurie padėjo parašus. Kurie patylėjo, nors turėjo rėkti. Kurie nieko nedarė, nors turėjo sustabdyti, neleisti, uždrausti. Kiekvienam, kuris prisidėjo, kad TAI įvyktų.

Kaip jaučiatės, ponai ir ponios?

Kaip miegojote?

Bijote, kas bus, jeigu įrodys, kad esate kalti? Atleis iš darbo, patrauks į teismą. O gal ir neatleis. Gal ir neįrodys. Tad gyvensite toliau. Viskas gal užsimirš. Žmonės po kurio laiko aprims ir nebekalbės. Žmonės visada taip daro. Tereikia išlaukti.

Taip. Tik kas įvyko, neištrinsi. Net jeigu visi paimsim vandens į burną ir daugiau netarsim nei žodžio. Liudininkai bus oras, žemė, vanduo.

TAI visam laikui įrašyta į Alytaus krašto istoriją.

Žinote patys, kad TAI padarėte. Net jeigu niekas kitas jūsų vardo ir neišsiaiškins.

Kaip jausitės, ponai ir ponios?

Kaip miegosite?

Jolita

Alytus/Miklusėnai/Hamburgas

Fotografijos autorė Loreta Baliukynienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.